Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?