Zjawiska elektryczne
Różnica potencjałów kontaktowych. Przydatne dla elektryka: elektrotechnika i elektronika
Jeśli dwie próbki wykonane z dwóch różnych metali zostaną mocno dociśnięte do siebie, nastąpi między nimi kontakt...
Efekt Kirlianowski — historia odkrycia, zdjęcia, wykorzystanie efektu
Efekt Kirlianowski to nazwa nadana pewnemu rodzajowi wyładowania elektrycznego w gazie obserwowanym w warunkach, w których obiekt badań...
Wyładowania koronowe – pochodzenie, charakterystyka i zastosowanie. Przydatne dla elektryka: elektrotechnika i elektronika
W warunkach silnie niejednorodnych pól elektromagnetycznych, na elektrodach o dużej krzywiźnie powierzchni zewnętrznych, w niektórych sytuacjach może...
Prądy jonowe i naturalne zjawiska magnetyczne. Przydatne dla elektryka: elektrotechnika i elektronika
Jeśli naładowane cząstki poruszają się w gazie w obecności zewnętrznego pola magnetycznego, mogą swobodnie opisywać znaczną część...
Streamerowa teoria rozkładu elektrycznego gazów. Przydatne dla elektryka: elektrotechnika i elektronika
Samo słowo „przepływ” jest tłumaczone jako „przepływ”. W związku z tym „streamer” to zestaw cienkich rozgałęzionych kanałów, wzdłuż których elektrony i zjonizowane...
Pokaż więcej

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?